Wyniki wyszukiwaniu w archiwach: Marzec 2015


„Nie ma lekko” – tymi słowami Piotr Adamczyk w roli ojca gromadki dzieci w spocie eurobank…

3 marca 2015 at 22:08 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kredyt bez zaświadczeń o dochodach
„Nie ma lekko” – tymi słowami Piotr Adamczyk w roli ojca gromadki dzieci w spocie eurobanku, podsumowuje codzienne wypełnianie obowiązków rodzicielskich. Opanowanie nadmiaru zadań ułatwia mu prosta w obsłudze aplikacja mobilna eurobanku – najlepsza w Polsce wg rankingu „Kieszonkowe aplikacje bankowe 2013”.   

Typowy rodzinny poranek

Mając tak liczną rodzinę jak bohater reklamy eurobanku, każdego dnia trzeba radzić sobie z wieloma czynnościami naraz. Wyzwaniem jest zapanowanie nad posiłkiem swoich dzieci, co jak się okazuje Tata ma opanowane do perfekcji. Mężnie stawia czoła zadaniom rodzica, w czym pomaga mu również aplikacja mobilna eurobanku. Jednocześnie opłaca rachunki za przedszkole, za gaz, sprawdza stan konta i to zanim obudzi się żona. W reklamie Adamczykowi – znanej już twarzy eurobanku – partneruje Sonia Bohosiewicz jako mama licznej rodzinki.

Aplikacja na każde warunki 

Kampania zwraca uwagę na intuicyjność i łatwość korzystania z aplikacji mobilnej eurobanku. Operacje na koncie można wykonywać tak szybko i prosto, że nie trzeba odrywać się od innych czynności. Sprawia to, że korzystanie z konta eurobanku w telefonie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach. Intuicyjność i użyteczność eurobank mobile zostały docenione wygraną w rankingu „Kieszonkowych aplikacji bankowych 2013” z dnia 5.11.2013 r., zrealizowanym przez firmę Symetria.

Mobilni wygrywają

Teraz każdy może sprawdzić w jak prosty i szybki sposób korzystać z aplikacji eurobank mobile. W ramach kampanii, na stronie http:www.eurobankmobilnie.pl/, przygotowany został konkurs, polegający na wykonywaniu przelewów na ekranie widniejącego na stronie smartfona, w jak najkrótszym czasie. W ustaleniu wartości przelewu pomoże udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania quizowe. Konkurs potrwa od 3.02.2014 do 4.03.2014.

Media

Kampania „konto z najlepszą aplikacją mobilną” eurobanku obejmuje telewizję (stacje ogólnopolskie, tematyczne, kampanie OOH – w komunikacji miejskiej w największych miastach Polski, Internet oraz placówki eurobanku (witryny, plakaty, ulotki. Specjalna wersja spotu reklamowego będzie wyświetlana również w kinach. Za przygotowanie i realizację kampanii odpowiadają firmy Brasil, Propeller Film, MindChili i Starcom. Kampania potrwa do 4.03.2014.

Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android lub iOS dla kont osobistych z dostępem do bankowości internetowej. Szczegółowe informacje, w tym o opłatach i prowizjach, są dostępne na www.eurobank.pl oraz w placówkach Banku.
Organizatorem konkursu „Mobilnie z eurobankiem”, na zlecenie Euro Banku SA, jest Fabryka Idei Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, są dostępne na www.eurobankmobilnie.pl.

Źródło: Euro Bank

Porównanie pożyczek

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. podjął dziś decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia o…

3 marca 2015 at 22:03 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kredyt przez internet bez zaświadczeń
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. podjął dziś decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2013 roku. Tym samym oferta nie doszła do skutku.

 

Oferta rozpoczęła się 20 czerwca 2013 roku i w związku z głęboko niekorzystną sytuacją rynkową na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW została zawieszona w dniu 27 czerwca br. W ostatnich tygodniach Zarząd Banku wraz z Globalnym Koordynatorem (zgodnie z definicją w Prospekcie uważnie śledził sytuację rynkową i podjął decyzję
o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty. W konsekwencji, odstąpiono od ubiegania się na podstawie prospektu o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym prowadzonym przez GPW praw do Akcji Oferowanych, Akcji Oferowanych oraz akcji serii L, M i N Banku.

 

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące poprawy w najbliższych kwartałach sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz w sektorze bankowym, jak również obecną niestabilną sytuację na rynku giełdowym związaną z ostatnio ogłoszonymi założeniami do rządowego projektu reformy systemu emerytalnego, w opinii Zarządu Banku przeprowadzenie transakcji po ogłoszeniu wyników finansowych Banku za trzeci kwartał 2013 roku pozwoli na ustalenie optymalnych warunków ponowienia oferty publicznej akcji Banku w celu zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie na GPW do 15% do końca 2013 roku, zgodnie ze zobowiązaniem złożonym wobec KNF.

 

W terminie przewidzianym przepisami prawa Bank zamierza złożyć do KNF wniosek
o zatwierdzenie aneksu nr 7 do Prospektu, zawierającego informację o odstąpieniu przez Bank od przeprowadzenia Oferty i w konsekwencji niedojściu Oferty do skutku.

 

W związku z odstąpieniem przez BNP Paribas Bank Polska od przeprowadzenia Oferty złożone przez inwestorów indywidualnych zapisy zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone nie później niż 14 dni po publikacji aneksu nr 7.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Pożyczka bez bik

Wydaje się, że światowa motoryzacja znajduje się obecnie na ścieżce zmian, spowodowanyc…

3 marca 2015 at 22:00 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Wydaje się, że światowa motoryzacja znajduje się obecnie na ścieżce zmian, spowodowanych dwoma czynnikami. Po pierwsze – globalizacją zasięgu produkcji i sprzedaży aut, która wymusza procesy konsolidacyjne i obniżanie kosztów, a po drugie – nowymi preferencjami konsumentów, przede wszystkim rosnącym popytem na innowacje.

 

W tej sytuacji prawdopodobne wydaje się, że do 2020 r. obecny poziom koncentracji głównych grup producenckich będzie o połowę większy (5-6 grup, na rynkach wschodzących wzrośnie popyt na auta wyższych klas kosztem aut najtańszych, a na rynkach rozwiniętych będzie rósł popyt na auta zaawansowane technologicznie. Nie bez znaczenia pozostaje też rozwój samochodów z napędem elektrycznym – szacunki autorów raportu wskazują, że do 2020 r. zielone auta stanowić będą około 1/3 sprzedaży na rynkach rozwiniętych i około 1/5 sprzedaży w miastach krajów rozwijających się.

 

Udział Polski w światowej produkcji motoryzacyjnej (pod względem ilościowym jest dziś znikomy (0,7 proc. w 2013 r. i malał w ostatnich kilku latach – przede wszystkim z powodu spadku produkcji aut osobowych (w 2013 r. zaledwie 475 tys. sztuk, tj. o połowę mniej niż w 2008 r.. Jeśli nie uda się zwiększyć popytu na polską produkcję, Polska będzie dalej tracić udział w produkcji aut na rzecz innych krajów w regionie.

Jeśli chcemy, aby polski sektor motoryzacyjny rozwijał się w zrównoważony sposób, poprzez produkcję części do aut i akcesoriów, jak również samochodów, to należy podjąć walkę o inwestorów i wspierać nowoczesne inwestycje, mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska. Niestety w ostatnich latach, inwestorzy z sektora motoryzacyjnego preferowali kraje inne niż Polska, pomimo m.in. dobrej oceny działających w naszym kraju specjalnych stref ekonomicznych, poprawy sieci transportowej i porównywalnych kosztów produkcji, w tym kosztów pracy. Możliwe, że brakującym bodźcem dla inwestycji zagranicznych w Polsce jest słaby popyt wewnętrzny na nowe auta z powodu nadmiernego importu używanych samochodów. Może to świadczyć o tym, że w Polsce instrumenty polityki fiskalnej nie są wykorzystywane równie efektywnie dla wspierania zakupów nowych i ograniczania importu starych aut, jak ma to miejsce w innych krajach.

 

Branża motoryzacyjna a PKB Polski

Produkcja i eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego są silnie powiązane z produkcją sektora auto-moto w krajach Unii Europejskiej. Według modelu opracowanego przez Deloitte widać silne zależności pomiędzy eksportem polskich części a dynamiką produkcji sektora motoryzacyjnego u głównych partnerów handlowych Polski, a także eksportem samochodów wyprodukowanych przez głównych partnerów handlowych Polski. W tym kontekście dynamikę produkcji przemysłu motoryzacyjnego można postrzegać jako wskaźnik koniunktury w Polsce i Unii Europejskiej.

- Według naszych wyliczeń, w wyniku jednorazowego wzrostu dynamiki PKB w Polsce o 1 pkt proc. i towarzyszącego mu wzrostu PKB w UE, dynamika produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce w tym samym roku rośnie o ok. 6,7 pkt. proc. Natomiast w długim okresie skumulowany wpływ zmian koniunktury wynosi ok. 3,3 pkt. proc., mówi Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Business Consulting.

 

Obraz polskiego sektora motoryzacyjnego

Sektor motoryzacyjny, szeroko rozumiany jako produkcja pojazdów oraz handel i naprawy, stanowi 7,8 proc. polskiej gospodarki, z czego bezpośrednio przemysł motoryzacyjny to 4,4 pkt. proc., a kolejne 3,4 pkt. proc. to dostawcy – powiązani poprzez łańcuch zaopatrzeniowy i dochodowy. Motoryzacja daje pracę ok. 800 tys. osób (ok. 6 proc. ogółu pracujących – to niemal dwukrotnie więcej niż np. w sektorze energetycznym (3,3 proc. ogółu zatrudnionych i długookresowo widać, że tendencja jest wzrostowa – pomimo skutków globalnego kryzysu finansowego.

 

Średnie zarobki w sektorze motoryzacyjnym są dość zróżnicowane – w zależności od poszczególnych segmentów tej branży. Najwięcej zarabiają zatrudnieni w segmencie produkcji samochodów osobowych i silników (odpowiednio 7,3 i 7,7 tys. zł wobec 5,2 tys. zł w całym sektorze przedsiębiorstw. W branżach produkujących części i akcesoria zarobki są już niższe (3,7 tys. zł w przypadku wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, 5,1 tys. zł – w przypadku pozostałych części. W działach handlowych najwięcej zarabiają handlujący pojazdami (5,2 tys. zł w przypadku samochodów osobowych, 6,5 tys. zł – dla pozostałych, relatywnie mniej – handlujący częściami samochodowymi (w handlu hurtowym: 4,8 tys. zł i 3,7 tys. zł w handlu detalicznym. W ostatnich kilku latach najszybciej rosły wynagrodzenia w branżach notujących najlepszą koniunkturę, tj. produkującej silniki, a także części i akcesoria oraz w handlu hurtowym częściami.

 

- Warto zauważyć, że w skali całej polskiej gospodarki udział kosztów pracy w wytworzonej wartości dodanej jest w Polsce niższy niż w krajach Unii Europejskiej, natomiast w branży motoryzacyjnej jest na poziomie bliższym średniej UE, mimo sporych różnic w poszczególnych segmentach, mówi Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Business Consulting.

 

Tendencje w polskiej branży motoryzacyjnej

W Polsce produkuje się coraz mniej aut – produkcja samochodów osobowych stanowi niecałe 26 proc. całej produkcji sektora motoryzacyjnego. Z drugiej strony – coraz większą rolę odgrywa wytwarzanie części i akcesoriów, które stanowi już prawie 53 proc. produkcji sprzedanej. W handlu pojazdami dominuje sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek (50 proc. zrealizowanej marży, ale ze stopniowo malejącym udziałem. Dynamicznie rośnie natomiast rola handlu częściami samochodowymi i akcesoriami (32 proc..

 

Produkcja sektora motoryzacyjnego w ogromnej większości trafia na eksport – w ubiegłym roku było to aż 18,7 mld EUR, co stanowiło 12 proc. całego polskiego eksportu. Największymi hitami eksportowymi są części i akcesoria (76 proc. produkcji trafia na eksport oraz samochody osobowe (89 proc.. Głównym odbiorcą polskiej branży motoryzacyjnej są kraje Unii Europejskiej – trafia tam blisko 80 proc. eksportu. Z grona państw UE największym odbiorcą pozostają Niemcy, choć udział eksportu na ten rynek spadł z 50 proc. jeszcze dekadę temu, do 29 proc. obecnie.

 

- Spadek polskiego eksportu na rynek niemiecki jest z powodzeniem rekompensowany przez wzrost eksportu do innych krajów, m.in. Wlk. Brytanii, Słowacji, Włoch, Szwecji czy Belgii. Jest on na tyle duży, że pozycja polskiej produkcji na rynkach Unii Europejskiej jest bardzo silna, a w wielu przypadkach wypiera import z innych krajów unijnych – głownie z Francji, a także z Chin i Turcji. Dotyczy to zwłaszcza rynku części i akcesoriów w Niemczech i we Włoszech, mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska.

 

W ostatnich latach zaobserwować można było jednak wyhamowanie tempa eksportu samochodów osobowych, co spowodowane było kryzysem gospodarczym w roku 2009, po którym nastąpiła stagnacja. – Mimo, iż w ostatnich latach tempo eksportu samochodów osobowych wyhamowało, to Polska sprzedaje za granicę coraz droższe samochody – warte średnio prawie 10 tys. EU za sztukę, co świadczy o ich rosnącej jakości, dodaje prezes Tomaszewski.

 

DNB Bank Polska i Deloitte

Źródło: DNB

Pożyczki bez bik

W połowie czerwca rozpoczęła się internetowa kampania reklamowa konta Nordea Ulubione. Ko…

3 marca 2015 at 21:57 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kredyt przez internet na konto
 W połowie czerwca rozpoczęła się internetowa kampania reklamowa konta Nordea Ulubione. Kolejną jej odsłoną jest promocja Lokaty Dynamicznej banku Nordea.

 

Konto Nordea Ulubione to najnowsze rozwiązanie banku Nordea w dziedzinie kont osobistych. Wyróżnikiem oferty jest darmowe prowadzenie konta, bezpłatna karta płatnicza wraz z darmowymi wypłatami gotówki w kraju i za granicą (w PLN i EUR, a także bezpłatne przelewy krajowe zlecane w Internecie. Z oferty można korzystać bez konieczności deklarowania regularnych wpływów.

 

Proces otwarcia konta Nordea Ulubione przebiega całkowicie online. Skorzystanie z oferty potwierdzane jest przez klienta za pomocą przelewu internetowego z innego banku. Umowa przesyłana jest do klienta w formie elektronicznej, a wszystkie dane do logowania przekazywane wysyłane są e-mailem i SMS-em.

 

Dla klientów posiadających wolne środki finansowe Bank Nordea przygotował propozycję Lokaty Dynamicznej. Jest to depozyt bankowy, którego oprocentowanie rośnie wraz z początkiem każdego kolejnego miesiąca. Lokata zakładana jest na okres dwunastu miesięcy z możliwością wcześniejszego zakończenia bez utraty całości wypracowanych odsetek. Oprocentowanie wynosi 2,2% w pierwszym miesiącu trwania lokaty i, wzrastając z miesiąca na miesiąc, osiąga 6% w ostatnim. Bank nie ogranicza liczby otwartych lokat, a minimalną kwotą depozytu jest 500 zł.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwiązań, które będą mogły spełnić oczekiwania w szerokiej perspektywie. Klienci poszukują atrakcyjnych ofert i dlatego zachęcamy nie tylko do korzystania z konta osobistego, ale również do uzyskania korzyści z wysoko oprocentowanych lokat. Odpowiedzią naszego banku na oczekiwania klientów jest konto Nordea Ulubione i Lokata Dynamiczna – mówi Tomasz Jakubowski, dyrektor Departamentu Produktów Bankowych.

 

Kampania skierowana jest do osób zainteresowanych deponowaniem środków oraz posiadaniem bezpłatnego konta. Odbiorcami przekazu są użytkownicy Internetu, mieszkańcy aglomeracji oraz terenów im przyległych. Działania prowadzone są na wybranych portalach internetowych, wsparte aktywnością w wyszukiwarce Google i na Facebooku. Na potrzeby kampanii przygotowano także dedykowany mikroserwis pod adresem http:www.ulubione.nordea.pl. Wsparciem są standardowe materiały BTL. W ramach kampanii prowadzona jest również komunikacja na portalu społecznościowym Facebook.

Źródło: Nordea Bank Polska

Szybka pożyczka bez zaświadczeń

W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacz…

3 marca 2015 at 21:56 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

 

Główny wpływ na wynik miały wyższe dochody z podstawowejdziałalności bankowej oraz niższe koszty. – Mamy za sobą bardzo intensywny pierwszy kwartał. Ożywieniegospodarcze oraz bardziej stabilne stopy procentowe przełożyły się nawynik finansowy naszego banku. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultatyzarówno w zakresie przyrostu liczby klientów, jak i wzrostupodstawowych wolumenów biznesowych. Przychody ogółem Banku wzrosły o11%.

 

Bardzo dobrze rozwijaliśmy naszą działalność kredytową wobszarach strategicznych – w sektorze rolno-spożywczym wzrost wyniósł7%, a w detalu 6,5% – powiedział Józef Wancer, prezes Zarządu BankuBGŻ. Dodał, że Bank przygotowuje się do przeprowadzenia fuzji zRabobank Polska. – Prowadzimy intensywne prace w tym zakresie, tak abyzgodnie ze zobowiązaniem naszego głównego akcjonariusza Rabobanku,fuzja prawna zakończyła się jeszcze w pierwszym półroczu 2014 roku –powiedział Józef Wancer. Poprawa wyniku z odsetek, opłat i prowizji Bank zanotował poprawę wyniku z tytułu odsetek o 29,2 mln zł tj. 12,1%r/r, dzięki niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniegokosztom z tytułu odsetek oraz utrzymaniu wielkości i strukturyportfela kredytowego na stabilnym poziomie.

 

Jednocześnie nastąpił wzrost o 5,6 mln zł tj. 8,3% r/r wyniku z opłati prowizji dzięki wyższym przychodom z tytułu obsługi rachunków,operacji brokerskich, kredytów i pożyczek oraz kart płatniczych. Poprawie wyników z podstawowej działalności bankowej towarzyszyłspadek kosztów administracyjnych o 6,4 mln zł tj. 2,8% r/r, głównie dzięki niższym kosztom usług obcych oraz wydatków marketingowych. Byłto dalszy efekt działań restrukturyzacyjnych podjętych przed rokiem. Wyższe rezerwy i współczynnik wypłacalności Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w I kwartalewyniosły 57,8 mln zł i były o 25 mln zł wyższe wobec tego samegookresu w ubiegłym roku. Skala zmiany wynika z niskiej bazy będącejefektem rozwiązanych rezerw w analogicznym okresie 2013 roku. Wporównaniu do IV kwartału 2013 roku odpisy na rezerwy zmalały wminionym kwartale o 42% i z poziomem 0,88% portfela, nie odbiegały oddługoterminowych średnich.  

 

Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13,0% na koniec Ikwartału br., wobec 12% rok wcześniej. Był to głównie efekt długupodporządkowanego udzielonego przez Rabobank i zatwierdzonego przezKNF w sierpniu 2013 roku jako kapitał Tier 2. Kredyty gotówkowe górą Według stanu na koniec marca 2014 roku kredyty i pożyczki bruttoudzielone wszystkim klientom osiągnęły poziom 27 mld 728 mln zł(wzrost o 1,5% r/r. Największy wpływ na zmianę miał wzrost kredytów ipożyczek dla gospodarstw domowych, w tym kredytów gotówkowych, którychprzyrost wolumenu wyniósł 35% r/r. Ogółem w segmencie detalicznymkredyty wzrosły o 6,5%.   Bank kontynuuje realizacje strategii z obszaru Agro.

 

Dzięki podejmowanym działaniom Bank osiągnął wysoką, blisko 7%, dynamikęwzrostu w portfelu kredytów dla sektora rolno-spożywczego. Dotyczyłoto zarówno kredytów w rachunku bieżącym, w tym Agro Ekspres, jak i wrachunku kredytowym, gdzie główną rolę odgrywają kredytypreferencyjne. Na dynamikę wzrostu portfela ogółem złożył się także niższy poziomfinansowania przedsiębiorstw. Na koniec marca 2014 roku udział należności, które utraciły wartość, wportfelu brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniósł 7,9 %wobec 7,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Źródło: Bank BGŻ

Kredyt bez zaświadczeń

Prowizja kredyt hipoteczny-marże kredytów hipotecznych

1 marca 2015 at 19:20 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kalkulator kredytu to użyteczne narzędzie w poszukiwaniu najkorzystniejszej propozycji kredytowej. Tak jak w przypadku większości produktów, ceny w różnych bankach mogą się między sobą sporo różnić. Nieraz są to znaczne sumy stąd przed wyborem powinno się skonfrontować parę ofert.

Na wysokość raty kredytu ma wpływ mnóstwo zmiennych takich jak: Wielkość kredytu, oprocentowanie, czas kredytowania, rodzaj rat, cel kredytowania (nieruchomość/auto/drobne wydatki), dodatkowe ubezpieczenie, prowizja, marża. Wszystkie te zmienne różnią się w poszczególnych bankach, co utrudnia nam obliczenie dokładnej wielkości raty w warunkach domowych.

Jak działają kalkulatory kredytowów?

Kalkulator kredytowy wyświetla porównanie propozycyj w postaci rankingu, wskutek współpracy z obowiązującą bazą danych poszczególnych banków. Na bazie propozycji kredytowej i danych wprowadzonych przez użytkownika, algorytm kalkulatora jest w stanie wyznaczyć aktualną miesięczną kwotę jaką będziemy płacić przy wskazanych warunkach kredytowania. Kalkulator opisuje poszczególne propozycje w kolejności: od najniższej do najwyższej raty.

Porównanie kredytów gotówkowych-kalkulator kredytowy biz

1 marca 2015 at 19:15 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kalkulator kredytu to przydatne narzędzie w poszukiwaniu najkorzystniejszej propozycji kredytowej. Tak jak w przypadku większości produktów, ceny w różnych bankach mogą się między sobą niemało różnić. Często są to spore sumy toteż przed wyborem warto porównać kilka propozycyj.

Na wielkość raty kredytu ma wpływ mnóstwo zmiennych takich jak: Wielkość kredytu, oprocentowanie, czas kredytowania, rodzaj rat, cel kredytowania (nieruchomość/auto/drobne wydatki), dodatkowe ubezpieczenie, prowizja, marża. Wszelkie te zmienne różnią się w poszczególnych bankach, co utrudnia nam obliczenie dokładnej wielkości raty w warunkach domowych.

Jak działają kalkulatory kredytowe?

Kalkulator kredytowy wyświetla porównanie ofert w postaci rankingu, za sprawą współpracy z obowiązującą bazą danych poszczególnych banków. Na podstawie oferty kredytowej i danych wpisanych przez klienta, algorytm kalkulatora jest w stanie wyznaczyć aktualną miesięczną sumę jaką będziemy opłacać przy wskazanych warunkach kredytowania. Kalkulator wizualizuje poszczególne propozycje w kolejności: od najniższej do najwyższej raty.

Pko bp kredyty hipoteczne-oblicz zdolność kredytową kredyt hipoteczny

1 marca 2015 at 19:12 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kalkulator kredytu to użyteczne narzędzie w poszukiwaniu najlepszej oferty kredytowej. Tak jak w przypadku większości produktów, ceny w różnych bankach mogą się między sobą sporo różnić. W wielu przypadkach są to poważne sumy stąd przed wyborem warto porównać kilka ofert.

Na wysokość raty kredytu ma wpływ dużo zmiennych takich jak: Wielkość kredytu, oprocentowanie, czas kredytowania, model rat, cel kredytowania (nieruchomość/samochód/drobne wydatki), dodatkowe ubezpieczenie, prowizja, marża. Wszystkie te zmienne różnią się w poszczególnych bankach, co utrudnia nam wyliczenie właściwej wysokości raty w warunkach domowych.

Jak działają kalkulatory kredytowe?

Kalkulator kredytu wyświetla porównanie propozycyj w postaci rankingu, z wykorzystaniem współpracy z rzeczywistą bazą danych poszczególnych banków. Na podstawie propozycji kredytowej i danych wpisanych przez klienta, algorytm kalkulatora jest w stanie sprecyzować aktualną miesięczną sumę jaką będziemy opłacać przy wskazanych warunkach kredytowania. Kalkulator opisuje poszczególne oferty w kolejności: od najniższej do najwyższej raty.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego-kalkulator kredyt

1 marca 2015 at 19:09 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kalkulator kredytu to przydatne narzędzie w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty kredytowej. Tak jak w przypadku większości produktów, ceny w różnych bankach mogą się między sobą niemało różnić. W wielu przypadkach są to spore sumy stąd przed wyborem warto skonfrontować parę ofert.

Na wielkość raty kredytu ma wpływ mnóstwo składników takich jak: Wysokość kredytu, oprocentowanie, czas kredytowania, wariant rat, cel kredytowania (nieruchomość/samochód/drobne wydatki), dodatkowe ubezpieczenie, prowizja, marża. Wszystkie te zmienne różnią się w poszczególnych bankach, co utrudnia nam wyliczenie dokładnej wielkości raty w warunkach domowych.

Jak działają kalkulatory kredytowe?

Kalkulator kredytowy wyświetla porównanie ofert w postaci rankingu, za sprawą współpracy z istniejącą bazą danych poszczególnych banków. Na podstawie propozycji kredytowej i danych wprowadzonych przez użytkownika, algorytm kalkulatora jest w stanie obliczyć aktualną miesięczną kwotę jaką będziemy opłacać przy określonych warunkach kredytowania. Kalkulator opisuje poszczególne oferty w kolejności: od najniższej do najwyższej raty.

Odsetki kredytowe-kredyt samochodowy kalkulator rat

1 marca 2015 at 19:08 Kategoria: Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Kalkulator kredytu to pożyteczne narzędzie w poszukiwaniu najlepszej propozycji kredytowej. Tak jak w przypadku większości produktów, ceny w różnych bankach mogą się między sobą wiele różnić. W wielu przypadkach są to spore sumy toteż przed wyborem warto skonfrontować parę propozycyj.

Na wielkość raty kredytu ma wpływ wiele składników takich jak: Wysokość kredytu, oprocentowanie, czas kredytowania, wariant rat, cel kredytowania (nieruchomość/samochód/drobne wydatki), dodatkowe ubezpieczenie, prowizja, marża. Wszelkie te zmienne różnią się w poszczególnych bankach, co utrudnia nam obliczenie dokładnej wielkości raty w warunkach domowych.

Jak działają kalkulatory kredytowe?

Kalkulator kredytów wyświetla porównanie ofert w postaci rankingu, wskutek współpracy z istniejącą bazą danych poszczególnych banków. Na podstawie oferty kredytowej i danych wprowadzonych przez klienta, algorytm kalkulatora jest w stanie określić aktualną miesięczną kwotę jaką będziemy płacić przy wskazanych warunkach kredytowania. Kalkulator przedstawia poszczególne oferty w kolejności: od najniższej do najwyższej raty.